Välkomna! Welcome!

Hej och välkomna till vår blogg!
Här kommer vi att skriva om olika historiska textilier. Inläggen publiceras både på svenska och engelska. Vi hoppas att ni kommer att lära er nya saker, och att ni kommer att se bilder på sånt ni inte sett tidigare! Vi kommer att skriva om textilkunskap – och vara väldigt nördiga. Kom gärna med förslag på saker ni vill att vi skall skriva om!
I detta forum har vi tänkt samla olika slags textilkunskap. Vi har arbetat med textil i olika former de senaste 25 åren och genom det samlat på oss mycket erfarenheter och kunskap. Vi upplever också att vi får mycket frågor av likartad karaktär och tänkte att det kunde vara bra att samla svaren på ett ställe. Det kommer att hållas brett, men i början kommer fokus att ligga på textila material och tekniker under medeltiden. Vi bor båda i Sverige så vår utgångspunkt härrör härifrån, både beträffande datering och hur vanligt eller hur ovanligt något är.

Genom att skapa kontaktytor hoppas vi också få igång diskussioner och få input så att kunskapen och forskningen drivs framåt. Därför: tveka inte att skriva till oss, ställ frågor, lämna synpunkter, låt oss veta om eventuella missförstånd och dylikt!

Vi driver denna blogg på vår fritid och svarar så fort vi kan och hinner
Amica och Maria

Hello and welcome to our blog!
We’ll be writing about different historical textiles here, both in Swedish and in English. We’re hoping you will learn new things and see pictures of things you’ve never seen before! Textile knowledge – of the nerdy kind. Feel free to suggest things you would like us to write about! We’ve worked with different textiles for the past 25 years and picked up a lot of experiences and knowledge. As we tend to get a lot of questions on the same subjects, we thought it would be a good idea to collect all the answers in one place. The blog will cover a broad spectrum of things, but at the start the focus will be on textile materials and techniques in the middle ages/medieval times. We both live in Sweden so that’s our starting point when it comes to dating different things, and how common/uncommon they are.

By creating this forum we hope to start discussions and receive input to increase our knowledge and push research forward.
Don’t hesitate to write us, ask questions, submit your point of view, let us know about any possible misunderstandings, etc.

We run this blog in our spare time and we’ll answer any questions as soon as possible.
Amica and Maria