Pre order your book!

Historical costume – inside and out: The women’s clothing in Northern Europe 1360-1415

A few weeks ago, “Historical Costume – inside and out: The women’s clothing in Northern Europe 1360-1415” was released , Maria Neijman is one of the two authors and as you may know, she is also 50% of Historical Textiles.

What is the book about? As the title indicates, it is a book that overall shows how women in the Northern parts of Europe between the period 1360-1415 could dress. The book contains principle sketches of patterns, stitch descriptions and much, much more.

In early 2021, the book will be published translated into English. For those of you who are interested in buying the book, can already now pre-order your copy.

The book cost 175SEK. Shipping to Europe for a book costs 130 SEK. Australia and the USA cost 104SEK. Of course traceable!
Payment either via Paypal or bank transfer.

Book your book by emailing Maria at neijman(a)icloud.com Do not forget to write your full address. For those of you who want to buy the book in Swedish, you can email already now!

22/2018 – The weekend picture’s- New photos

We would like to wish you all a happy weekend with  historical textile news.

This week we focus on the textile collection at Statens Historiska museum in Stockholm, Sweden. This is the working place of Amica Sundström, from Historical textiles, where she works as the textile curator.

Right now the museum are taking new photos of the textile collection. That means high resolution pictures of the textile collection that can be found online in the near future.

Happy weekend!
/ Amica and Maria

 

SparaSpara

Textile dictionary

English below

För lite över ett år sedan så publicerade vi ett blogginlägg om Textilteknisk terminologi.  Här kunde ni läsa om hur ett antal olika personer och organisationer hade samarbetat för att göra informationen tillgänglig och sökbar på nätet.

Vi har nu glädjen att kunna publicera en förenklad variant av detta uppslagsverk, en tabell. Tabellen innehåller ca.450 textila ord, från förindustriell textilproduktion, och dessa är översatta till åtta olika språk. Ni hittar tabellen som ett alternativ i huvudmenyn på vår sida, Textile Dictionary.  Här visas alla åtta språk samtidigt och hela tabellen är sorteringsbar  per språk (tabellhuvudet), sökbar (sökfönster högst upp) och filtreringsbar per språk (längst ner i tabellen).

Om du drar markören över den svenska ordet så får du upp en beskrivning av detta. Klickar du på ordet så kommer du till grundinformationen i  KulturNav.
Än så länge finns det bara svenska beskrivningar. Du kan föreslå beskrivningar på andra språk och göra andra tillägg och ändringsförslag i KulturNav.

Trevlig sökning!
/ Amica och Maria

English
Just over a year ago, we published a blog post about Textile technical technology. Here you could read about how a number of different people and organizations had collaborated to make the information available and searchable online.

We have now the pleasure of publishing a simplified variant of this dictionary, a table. The table contains about 450 textile words, from pre-industrial textile production, and these are translated into eight different languages. You will find the table as an option in the main menu on our page. Textile Dictionary. Here, all eight languages are displayed at the same time and the entire table is sortable by language (table header), searchable (search window ) and filterable by language (table footer).

If you hover over the Swedish word you will get a description of this word. If you click on the word, you will open the information page, of that word, in KulturNav.
So far, there are only Swedish descriptions.You can propose descriptions in other languages ​​and make other additions and suggestions to KulturNav.

Happy searching!
/ Amica and Maria

Kardvädd/ Fuller’s teasel

I en del äldre bilder kan man ibland se kardor gjorda av tistlar. Dessa är inte till för att karda med utan för att rugga tyger som skall överskäras.

In some older pictures you can sometimes see  carders made out of wild teasel, aka fuller’s teasel.  These are not used to card wool with but to raising a nap on cloth   before cutting the nap.


Här är två par kardor från samlingarna hos Upplandsmuseet.
Here are two pair of carders from the collections at Upplandsmuseet.

If you want to read more about fuller´s teasel, there is some information about the plant on Wikipedia.