Korgkurs

Välkommen på kurs i korgflätning med pil. Den skickliga korgmakare och fenomenale kursläraren Steen Madsen håller kurs i Stockholm.

Under två dagar får du lära dig de grundläggande teknikerna för flätning av korgar med pil. Vi flätar med pil UTAN bark, som man gjorde i förr i tiden.

Av utrymmesskäl flätar vi mindre korgar på 5 liter eller mindre.
På två dagar lyckas de flesta fläta en korg – kanske med ett handtag – plus kanske några mindre saker.

Under kursen pratar vi om hur du får tag på pil – eller till och med odlar pil. Och hur du kan lära dig mer.

Kopior av korgarbeten visas från stenåldern (Sverige har världens äldsta pilflätade objekt, Malmömjärden) genom medeltiden och fram till idag.

Ta med: en skarp slöjdkniv (Frost eller Mora 120 är bra) och en vass och bra sekatör. Oömma kläder eller förkläde, samt inneskor. Samt en tyngd på ca 2-3 kg, en sten eller en hantelvikt.

Plats: Historical textiles ateljé på Spetsvägen 15, Bromma

Tid: 11-12 september lördag 09:00 – 17:00 och söndag 09:00- 15:00 med avbrott för lunch och fika.
Antal platser: 8 platser. Vid färre än 6 deltagare ställs kursen in.
Pris: 2450:-
Anmälan: maila till historical.textiles@gmail.com och ange vilken kurs du vill gå. Vi sänder faktura till alla i turordning av inkomna anmälningar. Betalning = bekräftelse av din plats.

Villkor: Återbud senast 2 veckor innan kursstart för att få tillbaka full återbetalning. Om någon annan kan fylla din plats så får du givetvis tillbaka dina pengar.
https://www.steen-madsen.dk/

Mandelgrenpriset 2021 / The Mandelgren prize 2021

ENGLISH BELOW
Som många av er kanske redan känner till så har vi ända sedan starten av vår blogg älskat och återskapat några av de medeltida guldskinnsbroderierna. Vi har drivits av en önskan att förstå användandet av broderiernas funktion, en nyfikenhet på hur de tillverkats, en längtan efter att skapa tillsammans med vänner och en önskan att få se broderierna hur originalen kunde sett ut då de var i sin guldglänsande prakt.

Vi har analyserat alla broderier som finns i samlingen hos Statens Historiska museum, Ilsbotäcket hos Hälsinglands museum och Maskutäcket hos Nationalmuseum i Finland. Kvar på listan finns ett broderi som idag tillhör The Metropolitan museum i New York.

Svenska Fornminnesföreningen delar ut Mandelgrenpriset.
“Mandelgrenpriset ska minna om konstnären och folklivsforskaren Nils Månsson Mandelgrens (1813–1899) banbrytande dokumentation av historiska och arkeologiska bilder, föremål och miljöer, häpnadsväckande i kvalité och omfattning. Nils Månsson Mandelgren hade ett brinnande intresse för kulturhistoria men även för sin samtid och reste över hela Sverige för att dokumentera konst, miljöer, människor, och arkeologiska artefakter. Priset till hans minne tillkom på initiativ av docenten i konstvetenskap Lennart Karlsson (1933-2014) som under tjugo år arbetade på Statens historiska museum som specialist med särskilt intresse för medeltida konst. Priset delas ut årligen sedan 2016. Svenska Fornminnesföreningens styrelse beslutar vem som skall få priset.”

Här kan ni läsa Svenska fornminnesföreningens motivering till varför de valt att ge 2021 års pris till oss.

Vi är, som ni kanske redan förstått, otroligt smickrade och glada över den oerhört fina utmärkelsen. Vi vill rikta ett stort tack till Svenska fornminnesföreningen. Det är en ära att få tillhöra den framstående skara av tidigare pristagare till Mandelgrenpriset.
Vi vill också tacka alla som varit med och broderat och hjälpt till med rekonstruktionerna av broderierna. Utan er hade det inte varit möjligt!

Vad skall vi göra med prispengarna? Då det återigen går att resa, skall vi självklart resa till New York och analysera det återstående broderiet.
Och så skall vi fira ihop med alla som deltagit i rekonstruktionsarbetena.
/ Amica och MariaENGLISH
As many of you may already know, we have loved and recreated some of the medieval gilt leather embroideries since the start of our blog. We have been driven by a desire to understand the use of the embroidery’s function, a curiosity about how they are made, a desire to create with friends and a wish to see the embroideries look like the originals could have looked like when they were in their golden splendor. 

We have analyzed all the embroideries in the collection at the Statens Historiska museum, Ilsbo coverlet at Hälsinglands museum and Masku coverlet at the National Museum in Finland. Remaining on the list is an embroidery that today belongs to The Metropolitan Museum in New York.

Svenska Fornminnesföreningen (The Swedish Antiquities Association) awards the Mandelgren Prize. “The Mandelgren Prize should be reminiscent of the artist and folklore researcher Nils Månsson Mandelgren’s (1813–1899) pioneering documentation of historical and archaeological images, objects and environments, astonishing in quality and scope. Nils Månsson Mandelgren had a burning interest in cultural history but also in his time and travel all over Sweden to document art, environments, people, and archeological artifacts. The prize has been awarded annually since 2016. The Swedish Antiquities Association’s board decides who will receive the prize. “

Here is a translation of the motivation.
“The Mandelgren Prize in 2021 is awarded to county handicraft consultant Maria Neijman and first antiquarian Amica Sundström for their work in deepening and broadening knowledge about medieval picture and pattern worlds and medieval gilded leather coverlets through documentation and reconstructions. The prize money is SEK 100,000.

Through extensive collection of examples and material and technical analyzes, an understanding is created which is then translated into craftsmanship according to medieval traditions and principles. By reconstructing the coverlets, new knowledge is generated about the material’s functions and limitations, but also insights into what was possible to achieve in terms of craftsmanship during the coverlets time of creation.

Maria Neijman and Amica Sundström have, among other things, within their company Historical Textiles inventoried the gilded leather coverlets inside and outside Sweden and reached new and exciting scientific findings on how the coverlets were used and in many cases also reused.

In collaboration with craft associations and other interested parties, they have recreated both well-known and lesser-known textiles from the Middle Ages, disseminated knowledge about older craft techniques, and produced reconstructions for exhibitions.

With the Mandelgren Prize, the Swedish Antiquities Association wants to draw attention to Maria Neijman and Amica Sundström for their solid historical and material knowledge, for their competence and the high ambition in documentation work, and for their genuine desire to spread knowledge about visual worlds, objects and crafts.”

We are, as you may have already understood, incredibly flattered and happy about the extremely fine award. We would like to thank the Swedish Antiquities Association. It is an honor to belong to the prominent crowd of previous winners of the Mandelgren Prize. We would also like to thank everyone who has been involved in embroidering and helping with the reconstructions of the embroideries. Without you it would not have been possible! 

What are we going to do with the prize money? When it is possible to travel again, we will of course travel to New York and analyze the remaining embroidery. And we will celebrate together with everyone who has participated in the reconstruction work. 
/ Amica and Maria

Advent calendar December 22 2019

It’s too late and I have been driving 450km. So I’m to tired to update something useful.

Here goes a random collection of things.

Spindel tops in metal. And whorls. Athen, Greece. Dated medieval. 10-15th century

Lucet in bone/ horn. National museum Copenhagen, Denmark. Dated “medieval 13-16th”

Net shuttle from Lödöse. Dated 13-15th century

Shears for cutting the nap after fulling fabric. Dated 1850-ish. 9year (132cm ) old for reference . Sundsvall Museum,

/ Maria- tired

40/ 2018- The hard core metal

As some of you may already know, Amica Sundström  from Historical Textiles, works at the Swedish History Museum as textile curator. Today, together with Thomas Neijman, she held a guided  tour for a group of people with a special interest for medieval metal works. The armourerAlbert Collins, Via Armoari, celebrates 20 years as a professional armourer this weekend and he has a big party to celebrate this. Plenty of people have travel to Stockholm just for this occasion. The group that came to the museum took the chance to visit the special tour today when in the neighborhood.

Albert also, as many of you may already know, just had a kickstarter campaign get help with the funding, in order to reintroduce armourer as a official craft in Sweden. The last master armourer we had in Sweden was during the late 18th century. After the last master died the craft was official gone.

Albert’s kickstarter campaign has been fully funded and it is incredibly pleasing that it will once again be possible to reintroduce this craft to the Swedish craft council.

We are incredibly happy about this and therefore deviate from our usual theme of displaying textiles. We will this weekend display a mix of photo on various types of medieval (and some older) metal items that are parts of the collections of the Swedish History Museum.

Hope you can forgive this textile free Friday. <3
ps. There are of course some pictures of things that are related to textiles such as scissors, pins etc.

Happy weekend!
Amica and Maria

Textile dictionary

English below

För lite över ett år sedan så publicerade vi ett blogginlägg om Textilteknisk terminologi.  Här kunde ni läsa om hur ett antal olika personer och organisationer hade samarbetat för att göra informationen tillgänglig och sökbar på nätet.

Vi har nu glädjen att kunna publicera en förenklad variant av detta uppslagsverk, en tabell. Tabellen innehåller ca.450 textila ord, från förindustriell textilproduktion, och dessa är översatta till åtta olika språk. Ni hittar tabellen som ett alternativ i huvudmenyn på vår sida, Textile Dictionary.  Här visas alla åtta språk samtidigt och hela tabellen är sorteringsbar  per språk (tabellhuvudet), sökbar (sökfönster högst upp) och filtreringsbar per språk (längst ner i tabellen).

Om du drar markören över den svenska ordet så får du upp en beskrivning av detta. Klickar du på ordet så kommer du till grundinformationen i  KulturNav.
Än så länge finns det bara svenska beskrivningar. Du kan föreslå beskrivningar på andra språk och göra andra tillägg och ändringsförslag i KulturNav.

Trevlig sökning!
/ Amica och Maria

English
Just over a year ago, we published a blog post about Textile technical technology. Here you could read about how a number of different people and organizations had collaborated to make the information available and searchable online.

We have now the pleasure of publishing a simplified variant of this dictionary, a table. The table contains about 450 textile words, from pre-industrial textile production, and these are translated into eight different languages. You will find the table as an option in the main menu on our page. Textile Dictionary. Here, all eight languages are displayed at the same time and the entire table is sortable by language (table header), searchable (search window ) and filterable by language (table footer).

If you hover over the Swedish word you will get a description of this word. If you click on the word, you will open the information page, of that word, in KulturNav.
So far, there are only Swedish descriptions.You can propose descriptions in other languages ​​and make other additions and suggestions to KulturNav.

Happy searching!
/ Amica and Maria

5000 followers on Facebook

Scroll down for English

När vi startade vår Facebooksida trodde vi aldrig att vi skulle få så många följare. Vi har precis passerat 5000 följare och vi måste fira med några häftiga historiska textilier.

Vi presenterar vår favoritdel på textiler- stadkanter. När du hittar dessa på ett gammalt tyg, så ger de väldigt viktig information om det tyget.
De talar om var som är varp och vad som är inslag. Detta är grunden i all vävning!

Därför delar vi med oss av en samling olika stadkanter. Hoppas att du gillar dom lika mycket som vi gör. Och tack för att du följer oss <3

English
When we started our Facebook page we had no idea that we would get som many followers. We have just passed 5000 and we must celebrate with some awesome historical textiles.

We present to you out favorite part of textiles- selvages. When you find them in an old fabric,
they give really important information about that fabric.

They tell us what thread is warp and what is weft. The basic of all weaving! 

We therefor present to you a variation of selvages. Hope you like them as much as we do! And thank you for following us <3
/Amica and Maria

All pictures Historical Textiles. CC-By
If sharing please give us cred for the pictures. Thank you!

Middelaldercenter- more pictures 

Elina is spinning

Maria is checking up on the roses

Amica is overseeing the rose garden

Christine is having a stroll in town

-Hey, should we keep that weaving misstake in the kirtle?
– Hrm…. Well, there are a lot of weaving misstakes in the fabrics from the 14th and 15th century… Let’s keep it!

SparaSpara

Planerar sommaren/ Planning the summer

Historical textiles kommer att dyka upp på lite olika ställen under sommaren. Vi lägger till löpande då fler platser kommer till.  Vill man träffa oss så finns vi här:

Historical textiles will appear in some different places during the summer. We add on a regular basis as more places are added. If you want to meet us, we are here:

5 -11 juni/ 5th- 11th June
Tillsammans med/ Together with- Iloinen Joutsen- Merry Swan
Denmark- Middelaldercentret 
http://www.middelaldercentret.dk/en

29 juni- 2 juli/ 29th of June- 2th of July
Tillsammans med/ Together with- Iloinen Joutsen- Merry Swan
Finland- Turku medeltidsmarknad/ Turku medieval market
http://en.keskiaikaisetmarkkinat.fi/

8-9 juli / 8th- 9th July
Sverige- I Förfäders Spår – Vikingatida Marknad/ Viking market/ Ancestors’ Footsteps
https://www.facebook.com/events/990928814340180/

29- 30 juli/ 29th- 30th July
Sverige- Historiefärgarna 2017 Norrköpings stadsmuseum
http://www.norrkopingsstadsmuseum.se/program/historiefargarna-2017/

Hoppas att vi ses!
Hope to see you!

/ Amica & Maria

3000 followers on Facebook

English within the text
10 september 2015 så startade vi vår Facebooksida. Vår idé med sidan var att vi skulle på ett lätt sätt kunna dela blogginlägg, både våra egna men också andras, men också för att på ett lätt sätt kunna kommunicera med er som är intresserade av historiska textilier.

Vi tänkte att det kanske skulle bli runt 200-300 personer som skulle följa sidan. Ganska snabbt upptäckte vi att det var fler personer som tyckte mycket om gamla textiler och ville prata om dessa. 6 februari 2017 passerade vi 3000 följare på Facebook. Vi är lätt chockerade men också oerhört glada över att det finns så många som delar vår passion för textil. Vi har under den tid vi har drivit sidan “firat” då antalet följare har kommit upp i ett jämnt antal. Det vill vi även göra idag, men denna gång har vi valt att välja var sin favorittextil. Vi kommer att skriva mer om dessa textilier längre fram, idag blir det bara ett litet smakprov.

English:
September 10, 2015, is the day when we started our Facebook page. The idea with the page was that it would be an easy way to share blog posts, both our own but also from other people, and also an easy way to communicate with those who are interested in historical textiles.

We thought maybe it would be around 200-300 people that would follow our page. Fairly quickly we discovered that there were more people who liked old textiles and wanted to talk about them. February 6, 2017, we passed 3,000 followers on Facebook. We are shocked but also extremely happy that there are so many people who share our passion for textiles. During the time we have operated the page we have “celebrated” when the number of followers has come up in an even number. We would, off course, like to celebrate but this time we have chosen our own favorite textile. We will write more about these textiles in the future, today it will be just a small teaser.

Amicas val: Överdelen till en dyna, vävd i dubbelväv. Den dateras till senmedeltiden.
Idag finns den i samlingarna hos Statens historiska museum.
Varför har du valt denna Amica?
Jag tror att jag gillar den så mycket för att den på håll ser så jämn och fin ut, men nära så ser man att det är två väldigt olika garner som använts och att den har relativt få trådar per cm. Den gula tråden har väldigt hög snodd och är ganska ojämn i tjockleken. Den bruna som verkar vara av naturbrun ull är annorlunda i kvalitén. Jag gillar också att mönstret är förenklat och att mönstret är väl anpassat till vävtekniken.

English:
Amica’s choice:
The top of a cushion, woven in double weave. It dates back to the late Middle Ages. Today it is in the collections of the State Historical Museum.
Why have you chosen this Amica?
I think I like it so much because from a distance it looks so smooth and fine, but closely you will see that two very different yarns have been used. And that it has relatively few threads per cm. The yellow thread has a very high twist and are quite uneven in thickness. The brown thread, that seems to be the natural brown wool, is different in quality. I also like that the design is simplified and that the pattern is well adapted to the weaving technique.
juli2015-056

Marias val: En halsringning till en skjorta, daterad till 1500-talet. Idag finns den i samlingarna hos Statens historiska museum.
Varför har du valt denna Maria? 
Jag älskar denna då den kan visa så mycket av konstruktionen runt skjortor från tiden. Linnetyget är fint utan att vara det mest högklassiga. Den känns som ett vardagligt plagg.

English: 
Maria’s choice: A neckline of a shirt, dating to the 1500s. Today it is in the collections of The Swedish History Museum.
Why have you chosen this Maria?
I love this because it can tell so much of the constructions around the shirts from the time. Linen is fine without being the highest quality. It feels like an everyday item.

img_4863