Diamantkypert efter fynd från Birka /Diamond twill after find from Birka

Vi har nu fått in diamantkypertvävt tyg. Tyget är en rekonstruktion efter fynd från Birka. Dateringen är 800- 1000.
Tyget är vävt i ren ny ull. Trådtätheten är 36 tr/ cm i varp och 16 tr/ cm i inslag.
Bredden är 158 cm inklusive stadkanter och och vikten på tyget är 165 gram/ kvadratmeter.
Vi har provfärgat tyget med växtfärger och det fungerar fantastiskt bra.
Priset är 620:-/m
Tyget går också att beställa i olika växtfärgade färger om så önskas. Fråga efter prisuppgift.
För att beställa: skicka mail historical.textiles@gmail.com

We have now received a diamond twill. The fabric is a reconstruction after findings from Birka. The dating is 800 -1000 AD.
The fabric is woven in pure new wool. The thread count is 36 tr / cm in warp and 16 tr / cm in weft.
The width is 158 cm including the selwages and the weight of the fabric is 165 grams / square meter.
We have test dyed the fabric with vegetable dyes, and it works fantastically well.
The price is 620sek/m or 61 Euro/m
The fabric can also be ordered in various plant dyed colors if desired. Ask for a price.
To order: send email to historical.textiles@gmail.com

3000 followers on Facebook

English within the text
10 september 2015 så startade vi vår Facebooksida. Vår idé med sidan var att vi skulle på ett lätt sätt kunna dela blogginlägg, både våra egna men också andras, men också för att på ett lätt sätt kunna kommunicera med er som är intresserade av historiska textilier.

Vi tänkte att det kanske skulle bli runt 200-300 personer som skulle följa sidan. Ganska snabbt upptäckte vi att det var fler personer som tyckte mycket om gamla textiler och ville prata om dessa. 6 februari 2017 passerade vi 3000 följare på Facebook. Vi är lätt chockerade men också oerhört glada över att det finns så många som delar vår passion för textil. Vi har under den tid vi har drivit sidan “firat” då antalet följare har kommit upp i ett jämnt antal. Det vill vi även göra idag, men denna gång har vi valt att välja var sin favorittextil. Vi kommer att skriva mer om dessa textilier längre fram, idag blir det bara ett litet smakprov.

English:
September 10, 2015, is the day when we started our Facebook page. The idea with the page was that it would be an easy way to share blog posts, both our own but also from other people, and also an easy way to communicate with those who are interested in historical textiles.

We thought maybe it would be around 200-300 people that would follow our page. Fairly quickly we discovered that there were more people who liked old textiles and wanted to talk about them. February 6, 2017, we passed 3,000 followers on Facebook. We are shocked but also extremely happy that there are so many people who share our passion for textiles. During the time we have operated the page we have “celebrated” when the number of followers has come up in an even number. We would, off course, like to celebrate but this time we have chosen our own favorite textile. We will write more about these textiles in the future, today it will be just a small teaser.

Amicas val: Överdelen till en dyna, vävd i dubbelväv. Den dateras till senmedeltiden.
Idag finns den i samlingarna hos Statens historiska museum.
Varför har du valt denna Amica?
Jag tror att jag gillar den så mycket för att den på håll ser så jämn och fin ut, men nära så ser man att det är två väldigt olika garner som använts och att den har relativt få trådar per cm. Den gula tråden har väldigt hög snodd och är ganska ojämn i tjockleken. Den bruna som verkar vara av naturbrun ull är annorlunda i kvalitén. Jag gillar också att mönstret är förenklat och att mönstret är väl anpassat till vävtekniken.

English:
Amica’s choice:
The top of a cushion, woven in double weave. It dates back to the late Middle Ages. Today it is in the collections of the State Historical Museum.
Why have you chosen this Amica?
I think I like it so much because from a distance it looks so smooth and fine, but closely you will see that two very different yarns have been used. And that it has relatively few threads per cm. The yellow thread has a very high twist and are quite uneven in thickness. The brown thread, that seems to be the natural brown wool, is different in quality. I also like that the design is simplified and that the pattern is well adapted to the weaving technique.
juli2015-056

Marias val: En halsringning till en skjorta, daterad till 1500-talet. Idag finns den i samlingarna hos Statens historiska museum.
Varför har du valt denna Maria? 
Jag älskar denna då den kan visa så mycket av konstruktionen runt skjortor från tiden. Linnetyget är fint utan att vara det mest högklassiga. Den känns som ett vardagligt plagg.

English: 
Maria’s choice: A neckline of a shirt, dating to the 1500s. Today it is in the collections of The Swedish History Museum.
Why have you chosen this Maria?
I love this because it can tell so much of the constructions around the shirts from the time. Linen is fine without being the highest quality. It feels like an everyday item.

img_4863

Masku villaintarsia

Straight from the opening of the exhibition in National museum of Finland. 

The  Masku inlaid woollen coverlet have been reconstructed by 16 engaged persons. Elina Sojonen and Mervi Pasanen have been the project leaders of this amazing project. 

We are so happy that we could be here right now and see the outcome of everyones hard work. 

Right now the original and the reconstruction is exhibit in the same room. Don’t miss the chance to see them both together. 


Sorry for the bad quality of the photos. The original is behind glass and tricky to photograph. 

Amica & Maria 

Del av en skjorta/ Part of a shirt/ Parte di una camicia

Scroll down for English and Italian
Traduzione Italiana Anna Attiliani  A big Thank you! to Kristina and Stina for help with English text and pictures.
Read about the collection here

Del av en skjorta
Samlingsnummer 39
Kasserad mellan 1470- 1540

Textilien som analyserats har vi valt att kalla för del av en skjorta. Detta då det finns ett stort antal skjortor i konsten som väl överensstämmer med den analyserade textilen.

Beskrivning
Skjortan är sydd av ett mycket fint linnetyg. Tyget har ursprungligen varit vitt. Tyget är vävt i tuskaft. Trådtätheten uppskattas till omkring 30tr/cm. Det finns viss luft mellan trådarna.

Den bevarade delen mäter 12cm i längd varav den rynkade kanten finns på ca. 5-6 cm av den totala längden. Den rynkade delen är, idag, ca. 1 cm bred. Vecken på skjortan ligger kant i kant och de är 5 mm djupa. Det går 12 veck på 1 cm. Tyget är dubbelvikt och sedan rynkad mot ett sytt band där den är fastsydd. Bandet föreligger vara sytt. av samma tyg som skjortan. Det är vikt och hopsytt med dubbla rader stygn. Stygnen är mycket små och täta. Lintråden är 2-trådig och mer än dubbelt så grov som trådarna i väven.

Kommentar om skjortan
Skjortan är mycket fragmentarisk och det finns bara en liten del av halslinningen kvar.

Kommentar från Historical textiles
Vi har inga faktiska belägg för att detta är en halslinning på en krage. Men vi kan inte komma på någon annan del av ett plagg där detta skulle passa. Då fragmentet idag mäter 12 cm på längden och det går 12 veck per/ cm och att det i varje veck går åt 1 cm tyg. Detta ger då 12 cm tyg per 1 cm veckad yta. Fragmentet är inte heller komplett med någon form av avslutning.  Detta ger då en tygbredd på 144cm på 12 cm veckad kant. Vi anser att mängden tyg pekar på att detta bör tillhöra bålen på ett plagg. Vi tar väldigt gärna emot synpunkter på detta. 🙂

Återigen är vi superglad att få se en sådan unik textil. Sömnaden är av högsta klass och tyget är av allra finaste kvalitet. Givetvis hade det varit häftigt att få se mer av konstruktionen, men vi är glada för det vi fått se. 
/ Amica & Maria
Alla bilder omfattas av CC by SA. Fotograf: Historical Textiles, anges vid delning av bilder.

 

Part of a shirt
Collection number 39
Deposited between 1470 and 1540

We have chosen to call the piece of fabric being analysed here part of a shirt, since there is a large number of shirts depicted in art which correspond well with the piece of fabric in question.

Description
The shirt is made from a very fine linen fabric, originally white in colour, in plain weave. The threadcount is estimated as about 30 threads per centimetre in both warp and weft. There is even some space between threads.

The preserved part is twelve centimetres long, of which 5-6 centimetres is a pleated edge. The pleated part is, today, about one centimetre wide. The pleats are edge to edge and five millimetres deep, making twelve pleats in the space of one centimetre. The fabric is folded over and then pleated on an attached ribbon. The ribbon appears to be made of the same fabric as the shirt, and is folded double and then attached with a double row of stitches. The stitches are very small and close, and the linen thread used is tvåtrådig änd more than twice as heavy as the threads used to weave the fabric.

Comments on the shirt
The shirt is a very small fragment and the only perserved piece is a small part of the neck opening.

Comments from Historical textiles
We cannot in fact confirm that this is the neck opening of a shirt. However, we cannot conceive of any other part of a garment where this fragment would fit in. The fragment preserved is 12 centimetres long, with 12 pleats per centimetre and one centimetre of fabric per pleat; this results in 12 centimetres of fabric per centimetre of pleats.  The fragment is also not complete but lacks any kind of finished edge. This, then, would result in a fabric width of 144 centimetres for a 12 centimetre shrilled edge. We think the amount of fabric involved points to this being part of the body of a garment, and would be happy to hear back from anyone with ideas and input on the subject. 🙂

Yet again, we are very happy to be given the opportunity to examine a piece of farbic as unique as this. The sewing is first-rate and the fabric itself of the highest quality. Of course it would have been amazing to see more of the construction of the garment, but we are still very happy at what has been available for our studies.
/Amica & Maria
All images subject to CC by SA. Photographer: Historical Textiles, specified at sharing of images.

Parte di una camicia
Numero 39 della collezione
Depositato tra il 1470 e il 1540 

Abbiamo deciso di chiamare il pezzo di stoffa qui analizzato ‘parte di una camicia’, dal momento che c’è un gran numero di camicie rappresentate nell’arte che corrisponde bene con questo reperto.

Descrizione
La camicia è fatta di un tessuto di lino molto sottile, inizialmente di colore bianco, a tessitura piana. Il numero dei fili per centimetro è stimato essere intorno a 30, sia nella trama che nell’ordito: c’è addirittura un po’ di spazio tra i fili. 

La parte conservata è lunga 12 cm, dei quali 5-6 cm costituiscono un’estremità pieghettata che è, oggi, larga circa 1 cm. Le pieghe vanno da un’estremità all’altra e sono profonde 5 mm,  costituendo 12 pieghe nello spazio di 1 cm. La stoffa è piegata sopra e pieghettata su un nastro ad essa attaccato.  Il nastro sembra essere fatto dello stesso tessuto della camicia, è piegato due volte e attaccato con una doppia fila di punti. I punti sono molto piccoli e vicini: il lino usato per cucire è a due capi e più di due volte più spesso rispetto al filo usato per tessere la stoffa della camicia.

Commenti sulla camicia
La camicia è un frammento molto piccolo e l’unica parte conservata è una piccola porzione dell’apertura del collo.

Commenti di Historical Textiles
Non possiamo di fatto confermare che questa sia proprio l’apertura del collo di una camicia, tuttavia non possiamo concepire nessun’altra parte di un abito che potrebbe combaciare con questo frammento. Il frammento conservato è lungo 12 cm, con 12 pieghe al centimetro e 1 centimetro di stoffa per ogni piega: il risultato è 12 centimetri di stoffa per 1 cm di stoffa pieghettata.

Il frammento inoltre non è completo dal momento che è privo di ogni tipo di margine rifinito. Questo dunque significa che per avere 12 cm di stoffa pieghettata serve un tessuto dell’altezza di 144  cm. Pensiamo quindi che la quantità di stoffa utilizzata suggerisca che questo frammento sia stato parte del corpo di un indumento, e saremmo contente di avere un riscontro da chiunque abbia idee o input a riguardo.

Ancora una volta, siamo molto contente di aver avuto l’opportunità di esaminare un frammento tessile unico come questo. Le cuciture sono di grande raffinatezza e il tessuto stesso è della qualità più alta. Naturalmente sarebbe stato fantastico poter sapere qualcosa in più sulla costruzione dell’abito, ma siamo comunque molto felici di quanto è disponibile per i nostri studi.
/Amica & Maria

Tutte le immagini sono sottoposte al copyright di.  Fotografo: Historical Textiles. Quanto precede deve essere riportato in ogni condivisione del materiale fotografico.

Historical Textiles now as a company

During the autumn we have started a company, Historical textiles AB (Ltd)
That means we are going to start selling things, lectures, workshops and much more. As a start we are going to offer handwoven linen/ fustian/ half linen, yarn, drop spindles, sewing thread, wax, material kit for intarsia embroidery among other things. We can also take orders on plant dyes yarn or fabric.

If you have an idea on what you want, but can’t find it – contact us and we will try to do our best to help you out.

Merry Christmas and A Happy New Year!
/Amica and Maria

Grön silkessammet med broderi/ Green silk velvet with embroidery

Scroll down for English
I samlingarna hos Västergötlands museum finns en mässhake av grön silkessammet med broderier. Tyget är daterat till 1400-talet. Vad broderiet är daterat till vet vi inte med 100% säkerhet just nu, men då vi vet skall vi återkomma till detta. Kolla in det bortsprättade blåfärgade linnefodret och de fina skarvningarna av silkessammeten.
Tack till Johanna för visningen.

English
In the collections of Västergötland Museum is a chasuble of green silk velvet with embroidery. The fabric is dated to the 1400s, the embroidery we do not know with 100% certainty right now, but when we know we shall return to this. Check out the removed blue colored linen lining and the seams.
A big Thank you, to Johanna for showing the archive.

Lödöse ID A8 randigt ylletyg/ Lödöse ID A8 striped wool fabric

Scroll down for English

Lödöse ID A8
Ullvävnad i tuskaft, nu brun i färgen, med ripsränder uppbyggd i fyra delar av tre olika färger.

Storlek: 23x 11 cm
Varp: Z-spunnen tråd, tunn, 8-9 tr/cm
Inslag: S-spunnen, något tjockare än inslaget, 7-8 tr/cm

Randen
Randen är uppbyggd av tre färger. Mörkt gulbrun, röd, gulbrun, samt mörkt gulbrun. Randen är relativt grov. Sammanlagt består den av 26 trådar som tillsammans blir 1,9 cm. Därefter kommer ett tuskaftsparti och en ny rand är invävd efter 6,2 cm.
6 tr mörk gulbrun
8 tr röd
6 tr gulbrun
6 tr mörk gulbrun

Kommentar
Fragmentet är något ruggat på den ena sidan. Fragmentet kommer ur de medeltida stadslagren i Lödöse. Det är inte närmre daterat än så, men en jämförelse med andra likartade fynd placerar tyget runt 1300-talet.

 

Lödöse ID A8
Wool weave in plain weave, now brown in color, with stripes woven in double tabby, buildup in four parts of three different colours.

Size: 23x 11 cm
Warp: Z-spun thread, thin, 8-9 tr / cm
Weft: S-spun, slightly thicker than the weft, 7-8 tr / cm

The stripe
The stripe is made up of three colours. Dark yellowish brown, red, yellowish and dark yellowish brown. The stripe is relatively rough. In total it consists of 26 threads which together measures 1.9 cm. Thereafter a plain weave  for 6,2 cm before the new stripe starts again.
6 tr. dark yellowish brown
8 tr. red
6 tr. yellowish
6 tr. dark yellowish brown

Comment
The fragment is slightly fulled on one side. The fragment comes from the city material of the medieval town  Lödöse. It is not dated closer than that, but a comparison with other similar findings place the fabric around the 1300s.
/
Amica and Maria

The Original Re-enactors Market- TORM, 11-13 November 2016 in Coventry

Today we went to Coventry to see some friends at TORM- The original Re-enactors Market, also found at Facebook here.

The TORM market was held in a sports center nearby Coventry.  2 big halls filled with reenactment items from the roman period to WWII. Fabric, pins, ceramics, clothes, books, hats, lanterns, furnitures, leather, shoes, tents, tiles among other things. We were happy to see that this market was filled with crafts people selling their crafts. Not just traders selling random things. This gave us the opportunity to talk the crafts person and we could ask questions and get a lot of super interesting information about the item, the process and the sources.

We are really glad that The Sempster, Christine Carnie, asked us to come to TORM. We spent 4 hours at the market and we are sure that we will come back again. Next time with more money and we are now thinking of how we could arrange a reenactment market in Sweden…
/Amica and Maria

ps. A BIG thank you to Ronnie, Taija and Daniel that gave us a lift to the station. ❤
pps. Also check out this place International Living history fair if you are planning a trip in the spring.

Opus Anglicanum

Historical textiles meet textile historian Ingela Wahlberg at Victorian& Albert museum in London to see the exhibition Opus Anglicanum together.  Ingela have been guiding us around the exhibition all day and we are, and five hours later, still here.

Opus Anglicanum is a group of embroidery produced in England during the middle ages. Typical for the style is for liturgical use and shows biblical scenes, saints, bishops, scrolls, heraldic beasts and much more.  Materials used is floss silk, metal threads (both gold and silver), sometimes highlighting with tiny (!!) fresh water pearls. Embroidered on silk, compound twill, velvet or linen. If they are embroidered on linen the whole surface is covered with stitches. If they today show some linen, it is because the silk stitches have worn off. The most common techniques are underside couching and split stitch.

We will come back to the items exhibit here and give you a full report. The exhibition have got a photo restriction so we can’t share any photos from it.

The exhibition will be open until 5 February 2017 and we STRONGLY recommend you to go and se it. Last time some of these items were exhibit was in 1963 and before that 1905. So… it’s a once in a lifetime opportunity!

Ingela, Amica, Maria

 

Handduk med blå ränder/ Towel with blue stripes/ Asciugamano a righe blu

Scroll down for English and Italian
English translation Lindemark text / Traduzione Italiana Anna Attiliani 

Handduk med blå ränder
Samlingsnummer 13, kasserad mellan 1470- 1540
Läs mer om samlingen här.

Textilien som analyserats har vi valt att kalla för handduk, då det finns ett stort antal handdukar i konsten som stämmer väl överens med det analyserade fyndet.

Handduken är vävd i tuskaft. Materialet är linne. Båda stadkanterna är bevarade och handduken är 14 cm bred. Den bevarade längden är 64 cm, men hela stycket har troligen varit längre, då den ena kanten saknas. Handduken avslutas på den ena sidan i en kort frans om ca 2 cm. Fransen utgörs av varptrådar där inslaget tagits bort.
10 cm från fransen finns tre smala blå ränder invävda. Randen är totalt 1 cm bred. Den består av 4 blå, 2 vita, 6 blå, 2 vita och 4 blå inslag. Detta ger en inslagstäthet på 18 trådar/ cm. Inslaget i randen är lika grovt som inslaget i resten av handduken. Varptätheten uppskattas till ungefär 24-28 tr/cm. Inslaget är en aning grövre än varpen. Handduken har inga sömmar bevarade. Tråden är mycket jämt spunnen och har ett homogent utseende.

Kommentar om handduken
Handduken är smalt vävd och i relativt gott skick. Slitaget på den verkar ha uppkommit av att den rivits av, snarare än att den slitits ut. Det finns också ett antal små hål mitt på tyget.

Kommentar från Historical Textiles
En textil som inte avslutats med en fåll kommer förr eller senare att få en viss frans.
I det här fallet tror vi att fransen är medveten. Bildkällor från tiden visar att handdukar oftast avslutas med fransar i ändarna. Vi tror att handduken ursprungligen har varit längre och att den har avslutats med en likadan rand och frans i andra änden. Handduken bör då ha varit minst 10 cm längre, men vi tror att den varit kanske dubbelt så lång som den är idag. Vi baserar detta antagande på de handdukar som avbildats i konsten, där man ofta ser att handduken hänger dubbelvikt över en handdukshängare på en vägg. Inte sällan avbildas en person med en handduk slängd över axeln, där den då räcker till midjan både fram och bak, eller ligger virad om armen.

Vi är naturligtvis otroligt glada över att ha fått analysera en textil med två bevarade stadkanter, vilket annars är mycket ovanligt. Det som är extra roligt är att väven är smal. Istället för att väva en bredare väv, klippa isär och därefter fålla, har man valt att spara på arbete med att fålla en längsgående söm. Ett mer ekonomiskt arbetssätt då man får en mindre mängd äfsingar. Om man tittar på de källor som finns i konsten, så är handdukar oftast något bredare, men det finns också exempel på mycket smala handdukar.

Referenser
Vad vi känner till så finns det inga fynd av någon liknade handduk. Dock finns det ett flertal handdukar i konsten som stämmer väl överens med denna.
Amica och Maria
Alla bilder omfattas av CC by SA. Fotograf: Historical Textiles, anges vid delning av bilder.

English
Towel with blue stripes
Collection Number 13, discarded between 1470-1540
More info about the collection here

We have chosen to refer to the analysed textile as a towel. This is because there are a large number of towels within art that are similar to the analysed fabric.

The towel is woven in plain weave. The material is linen. Both selvages are preserved, and the towel is 14 cm wide. The preserved length is 64 cm, but the original piece was probably longer, since one edge is missing. The towel ends on one side with a short fringe of about 2 cm. The fringe consists of warp threads where the weft has been pulled away. There are three narrow, blue stripes about 10 cm in from the fringe. The stripes are each about one cm wide, and consists of 4 blue, 2 white, 6 blue, 2 white and 4 blue wefts. This gives a weft thread count of 18 threads / cm. The weft threads that make up the stripes are of the same thickness as the rest of the weft in the towel. The warp thread count is estimated to about 24-28 tr / cm. The weft is slightly thicker than the warp. The towel has no preserved seams. The thread is very evenly spun and looks very homogenous. 

Comment on the towel
The towel is narrow and in relatively good condition. The wear on it seems to have occurred from sudden tearing rather than wear over time. There are a number of small holes in the center of the fabric.

Comment from Historical Textiles
Sooner or later, a fabric that is not finished with a hem will fringe a bit. However, we believe that the fringe on this towel was made on purpose. Contemporary sources indicate that towels usually have a fringe. We believe that the towel was originally longer, and ended with an identical stripe and fringe at the other end. The towel, then, would have been at least 10 cm longer, but we believe it might have been twice as long as it is now. This assumption is based on towels depicted in art, where hanging towels are often depicted as folded over a wall-mounted towel rack. Another common motif is people carrying a towel slung over one shoulder, and in such pictures the towel often reaches the person’s waist both in front and at the back, or may be carried wrapped around one arm.

We are obviously delighted to have had the opportunity to analyse a textile with two preserved selvages, which is something very rare. What is particularly pleasing is that the fabric is narrow. Instead of weaving a wider fabric, cut it apart and hem it, someone has chosen to save the work with a seam. A more economical approach, when you do not get a bigger amount left over warp threads in the loom. Many of the contemporary art sources depict towels as slightly wider, but there are examples of very narrow ones.

References
To our knowledge, there are no finds of any similar towels. However, contemporary art sources display a number of similar items.
All images subject to CC by SA. Photographer: Historical Textiles, specified at sharing of images.

Italiano
Asciugamano a righe blu

Numero 13 della collezione, scartato tra il 1470 e il 1450.
Abbiamo deciso di definire il reperto analizzato un asciugamano, dal momento che c’è un gran numero di asciugamani rappresentati nelle fonti iconografiche che sono molto simili al tessuto studiato. L’asciugamani è realizzato in tessitura piana. Il materiale è lino. Entrambe le cimose sono preservate, la larghezza complessiva è di 14 cm. La lunghezza del tessuto conservato è di 64 cm, ma il pezzo era probabilmente più lungo, dal momento che una estremità manca. L’asciugamano termina a un’estremità con una corta frangia, della lunghezza di circa 2 centimetri, realizzata rimuovendo i fili della trama e lasciando soltanto quelli dell’ordito.

Ci sono 3 sottili righe blu a circa 10 cm dalla frangia: ognuna è alta circa 1 cm ed è costituita da 4 fili di trama blu, 2 bianchi, 6 blu, 2 bianchi, 4 blu. Questo comporta una densità di 18 fili di trama per centimetro. I fili della trama che compongono le righe hanno lo stesso spessore degli altri fili della trama. La densità dei fili dell’ordito invece è stimata essere circa 24-28 fili / cm. La trama è leggermente più spessa dell’ordito.

L’asciugamano non ha alcuna cucitura conservata. Il filo utilizzato per tesserlo risulta filato in modo molto regolare e omogeneo.

Commento sull’asciugamano
L’asciugamano è molto stretto e in condizioni relativamente buone. La consunzione presente su di esso risulta essersi manifestata probabilmente per un improvviso strappo, piuttosto che per un logoramento progressivo, anche se c’è una serie di piccoli buchi al centro della stoffa.

Commento da Historical Textiles
Prima o poi, una stoffa non rifinita con un orlo si sfilaccerà, realizzando una frangia, ma crediamo che la frangia su questo asciugamano sia stata realizzata di proposito: fonti contemporanee indicano che gli asciugamani erano spesso rifiniti in questo modo. Crediamo che originariamente l’asciugamano fosse più lungo e che terminasse con un’identica serie di righe e una frangia anche dall’altra parte. In quel caso, allora, l’asciugamano sarebbe stato almeno 10 cm più lungo, ma pensiamo che potrebbe essere stato lungo anche il doppio rispetto a come si presenta oggi. Questa ipotesi è basata sugli asciugamani raffigurati nell’arte, che spesso compaiono ripiegati su un portasciugamani attaccato al muro. Un’altra rappresentazione tipica mostra persone che portano l’asciugamano a tracolla su una spalla, e in questo caso spesso raggiunge la vita della persona sia davanti che dietro, oppure può essere portato anche arrotolato attorno a un braccio.

Siamo ovviamente contentissime di aver avuto l’opportunità di analizzare un tessuto con entrambe le cimose conservate, dal momento che è una situazione molto rara. È particolarmente gradevole che la stoffa sia molto stretta: invece di tessere una stoffa più alta, tagliarla e realizzare l’orlo, qualcuno ha invece deciso di tesserla così ed evitare di dover realizzare delle cuciture. Si tratta di un approccio più conveniente, dal momento che, realizzando un tessuto stretto, non avanza una maggiore quantità di ordito sul telaio. Molte risorse iconografiche del periodo mostrano asciugamani leggermente più larghi, ma ci sono anche esempi molto stretti.
Tutte le immagini sono sottoposte al copyright di.  Fotografo: Historical Textiles. Quanto precede deve essere riportato in ogni condivisione del materiale fotografico.
Amica, Maria