46/2018- A good quality wool fabric from Uppsala

Scroll down for English

Denna textil är hittad vid utgrävningarna i kvarteret Rådhuset i Uppsala. Textilien är daterad till 1200-1500. Idag är den en del av samlingarna från Historiska Museet.

Fragmentet är ett ylletyg, vävt i  2/2 kypert och är av en relativt fin kvalité, även om den i dag är mycket tunnsliten. Varptråden är tunn och jämn, den är Z-spunnen med många snoddvarv per cm. Inslaget är lite tjockare än varpen. Inslaget är S- spunnet och har inte heller lika många snoddvarv per cm, detta medför att inslaget är lösare och fyller ut mer än vad varpen gör, i tyget. Därför är det också färre inslag per cm än det är med antalet varptrådar per cm. Att förhållandet mellan inslag och varp är så här pass olika är mycket vanligt under medeltiden.

Tittar man noga längs kanterna finns det på sina håll tydliga lämningar av tidigare stygn. Dessa stygn syns idag som ett antal runda små hål, och de är placerade på rad efter varandra. Jämnt fördelade.

Fragmentet räknar vi till grupp 3 – fragment av utslitna klädesplagg. Det skulle mycket väl ha kunnat varit ett klädesplagg ursprungligen. Vilket plagg tror du att det kan ha varit en del av?

Trevlig helg,
Amica och Maria


Photo: Ola Myrin, SHM

This textile fragment was found at the excavations at Rådhuset (City Hall) in Uppsala. The textile is dated to 1200-1500. Today it is part of the collections at The Swedish History Museum.

The fragment is a woolen fabric, woven in 2/2 twill and of a relatively fine quality, although today it is very worn and thin. The warp threads are thin and even, they are Z-spun with a high twist per cm. The weft is a bit thicker than the warp. The warp is S-spun and does not have as many twists per cm, which means that the warp is looser and fills out the fabric more than the warp does. Therefore, there are also fewer weft threads per cm than warp threads per cm. This kind of sett is very common during the Middle Ages.

Looking closely along the edges, remains of previous stitches are plainly visible. These stitches can be seen today as a number of small round holes, evenly spaced in a row. We classify the fragment as group 3 – fragments from worn-out garments. It could very well have been a garment originally.
What do you think it may have been a part of?

Happy weekend!
Amica and Maria

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.