Ett långrandigt brickvävt band från Enköping SHM34817/ A striped tablet woven band from Enköping SHM34817

Scroll down for English
Här kommer en analys av ett brickvävt band från Enköping, Uppland. Sedan vikingatiden har Enköping varit bebott och 1413 utfärdade Erik av Pommern stadsprivilegier till staden. Möjligen kan privilegier ha tilldelats staden tidigare då ärkebiskop Jarler i ett brev skrivet i början av 1250-talet nämner borgare i Enköping. Dessa privilegier kan ha förstörts vid någon av de bränder som härjat staden. Enköping härjades av stadsbränder 1389 (vitaliebröderna härjade staden), 1572, 1609 och den sista 1799.

FID FID970452
Inv.nr SHM34817
Landskap Uppland
Kvarter Traktören
Anläggningtyp stadsmaterial
Fyndkategori textilfragment
Datering medeltid
Storlek 25cm x1,5cm
Material textil
Fiber 1 Varpsystem- ull/lin
Fiber 2 Okänt då det inte syns
Spinnriktining 1 s-tvinnat
Spinnriktining 2 Okänt då det inte syns
Trådantal/cm -1 36-38tr/cm
Trådantal/ cm -2 Okänt då det inte syns
Bindning Parställda brickor
Mönster Långrandigt
Stadkant Ja
Färg Brun och vit/ljus
Visuellt intryck Det bruna garnet är 2-trådigt och av ullkarraktär. Det vita garnet är 2-trådigt, mer nedbrutet. De ljusa trådarna har platta fiber och är av linnekarraktär. Ytan är slät och obehandlad. Bandet saknar de ljusa varpgarnet och inslaget på omkring halva längden.
Kommentarer Bandet börjar med 2 brickor med ljusa trådar, 2 brickor mörka, 2 ljusa, 2 mörka, 2 ljusa, 2 mörka och avslutas med 2 ljusa. Brickorna är trädda med 4 trådar i varje bricka.

Here comes an analysis of a tablet woven band from Enköping, in the region of Uppland, Sweden. Since the Viking Age Enkoping been inhabited and in 1413 Erik of Pomerania gave the town city rights. Possibly the privileges have been assigned to the city earlier when Archbishop Jarler in a letter written in the early 1250s mentions burghers in Enköping. These privileges may have been destroyed by one of the fires that ravaged the city. The city was ravaged by fire in 1389 (Vitali brothers ravaged the city), 1572, 1609 and the last 1799.

FID FID970452
Inv.nr SHM34817
Region Uppland
Street block Traktören
Facility type City material
Finds category Textile fragment
Dating Medieval
Size 25cmx 1,5cm
Material Textile
Fiber 1 wool/ linen- warp
Fiber 2 Unknown when not visual- weft
Spin direction 1 s-twisted- warp
Spin direction 2 Unknown when not visual- weft
Tread count/ cm -1 36-38 tr/cm- warp
Tread count/ cm -2 Unknown when not visual- weft
Binding Tablets in point setting
Pattern Striped
Selvedge Yes
Color Brown and white/light
Visual impression The brown yarn is 2-plyed and made out of wool. The white yarn is 2-plyed, more decomposed. The white treads have got flat fibers and are made of linen. The surface is smooth and untreated. The band lacks the white warp yarn and the weft yarn of about half the length of the band.
Comments The band starts with two tablets with white treads, 2 brown, 2 white, 2 brown, 2 white, 2 brown and ends with 2 white. The tablets have 4 treads in each tablet.

Photos by: Maria Neijman

6 thoughts on “Ett långrandigt brickvävt band från Enköping SHM34817/ A striped tablet woven band from Enköping SHM34817

  • Indeed yummy 🙂
   No turning noticed. But saying that, doesn’t say it’s not. We might have to look again. Let’s get back to this little darling soon.

  • Tack!
   Vi försöker ta så många och tydliga bilder som möjligt. Om man själv inte har möjlighet att titta på originalet så skall man i alla fall få en god känsla för föremålet och möjligen kunna reproducera att liknande om man så skulle vilja. F

 1. Pingback: Ett vävprov på SHM34817 – A test weave of SHM34817 | historical textiles

 2. Pingback: Ett tvärrandigt band från Enköping SMH34817/ A cross-striped band from Enköping SHM34817 | historical textiles

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.